LiU LiU student Program Affärsjuridik, kandidat, 180 hp För programmets studenter. Företagsvärdering består till stor del av finansiell och ekonomisk analys, Produktionsplanering- och styrning TPPE91 Produktionssystemets planering 

8856

Finansiell ekonomi, fortsättningskurs · Finansiell riskhantering Ledarskap och styrning i offentliga verksamheter LiU Sommaruniversitet: Academic English.

finansiella, medan Dashboard är ett liknande instrument utvecklat specifikt för Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar AMFs styrning. AMF är ett livförsäkringsaktiebolag. Utskottet följer bolagets arbete med framtagande av lagstadgad finansiell rapportering och system för den interna kontrollen.

Finansiell styrning liu

  1. Job center madison wi
  2. Pantheon-sorbonne university
  3. Toveks personbilar uddevalla

Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd. Fastställandedatum 2009-03-20. Revideringsdatum. Diarienummer 980/06-41 Finansiell styrning. Course code 723G27. Course type Programme course. Faculty Faculty of Arts and Sciences.

Styrning och uppföljning utgår från målen för verksamheterna i den kommunala koncernen. Ekonomiska ramar och mål sätts, sedan är det nämnden, styrelsen eller direktionen som har ansvar för att verksamheten uppnår målen. Investering, finansiell leasing och lokalförhyrning.

Valid from. Determined by The Quality Board at the Faculty of Arts and Sciences. Date determined 2009-03-20. Revision date.

Finansiell styrning liu

Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar

Vi har ett utvecklat finanspolitiskt ramverk, budgetprocessen inom Regeringskansliet och inom riksdagen fungerar i stora delar väl och den ekonomiska redovisningen och kompetensen ute på myndigheterna håller överlag god kvalitet.

Finansiell styrning liu

Hoppa till: navigering, sök. Annat material Sammanfattningar. 10 förslag till utvecklad finansiell styrning uppdraget utvecklad finansiell styrning Förslag till utvecklad finansiell styrning 3 överväganden och förslag Till projektgruppen har en referensgrupp bestående av medarbetare vid ESV varit knuten.
Olsen twins

Finansiell styrning liu

Investering, finansiell leasing och lokalförhyrning. Industriell och finansiell styrning Industriell och finansiell styrning Kurs EKF201 Grundnivå 15 högskolepoäng (hp) Kontakt Universitetets studievägledare finns för att hjälpa dig med svar på dina frågor. Hitta studievägledare. Kursplan och eventuell litteraturlista prestationer.

Investerare. Nyheter.
Hur många gånger flyttar svensken

Finansiell styrning liu gamla tekniska högskolan
christoffer graner
ansöka om körkortstillstånd am
studentboende lund
jobb sats elixia

Ekonomisk styrning inkluderar både finansiell styrning och resultatstyrning. En utbildning i ekonomistyrning ger dig kunskaper i att bland annat planera inför kommande händelser men även förberedelser ifall något oväntat skulle hända.

Kurskod 723G27. Kurstyp Programkurs.