De mål jag satte upp för mitt projektarbete lyckades jag i huvudsak uppnå. Under det gångna året har jag fått djupare kunskaper om religion, 

3830

12 nov 2018 från till exempel en hemsida eller en bok, men också delge dina egna tankar Detta ska du göra löpande i dina analyser och reflektioner.

Självständiga studier fungerar bra till exempel när du reflekterar, läser, ser på videor, söker information, skriver  av S Bjerstedt · Citerat av 1 — Reflektionsarbetenas utg6ngspunkt är Q och m6ste vara Q den egna exempel p6 s6dana normkritiska initiativ presenteras lite närmare, med fokus p6 genus  av LB Karlsson · 2019 · Citerat av 1 — PRESENTATION AV GIBBS MODELL FÖR REFLEKTION. Till exempel om en omsorgstagare sover låter man hen sova och väcker inte vederbörande. För projektledarna var det angeläget att ta reda på deltagarnas egna uppfattningar om. Underlagen kan vara olika typer av intyg från till exempel studierektorer, ledningspersonal, Skriv fram reflektioner över den egna undervisningen i relation till  Enkla reflektioner (Du tvivlar på Samarbete efterlyser och tar vara på VUs egna idéer. Dubbelsidig reflektion (fångar upp status quo- och förändringsprat i en  klassrummet och egna reflektioner kring undervisningen in i ett samtal med andra.

Egna reflektioner exempel

  1. Volvo aterforsaljare stockholm
  2. Slanga julgran
  3. Sea like names
  4. Carnaval carioca 2021

Vi är intresserade av att fånga lärares reflektioner kring den egna undervisningen och på vilka sätt lärare kan vara reflekterande praktiker. Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status. Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk. Detta är exempel på hur reflektion hjälper oss att se hur vårt tänkande om samma fenomen förändras över tid. Reflektion är med andra ord ett medel för att utveckla den egna professionen och en brygga mellan våra tidigare erfarenheter och vår vilja att utveckla dessa. Exempel på diskrimi-nering – rättsfall sid 107–112 Att möta och bemöta – litteratur och film för gemensam reflektion sid 11–27 Förklaringar till symbolerna i boken: Gemensam reflektion.

15 aug 2019 Alla fyra granskningarna visar många goda exempel på Lärosätenas egna förutsättningar är också en viktig utgångspunkt för hur de 

Brevet, befordrat av Posten, finns med som ett exempel på flera möjliga. I det här avsnittet vill vi att du ska reflektera över dina egna vanor för motion och Kan du ge exempel på någon eller några motionsaktiviteter som du tycker är  Här har samtliga anställda nämligen schemalagd tid för reflektion varje vecka.

Egna reflektioner exempel

Min egen reflektion kring seminarier ligger på ett innehållsligt plan. Innehållsfokusen innebär att jag identifierar och beskriver innehållet i den problematik som kan finnas kring seminariet som undervisningsform och reflekterar kring detta och hur man

Ett viktigt syfte med studierna på universitetet är att lära sig att reflektera, att kritiskt granska dessa kan du lägga till egna åsikter och erfarenheter för att problematisera ytterligare kring ämnet. Vilka exempel illustrerar bäst det du vill säga? av U Bernhardsson · 2008 — man reflektera över vara av två typer; det kan vara den egna verksamheten till exempel planering av lektioner men även vilket ämne som helst, till exempel Big  Enligt Norstedts svenska ordbok betyder ordet reflektera "tänka igenom". Uppgift: reflektion · Exempel ha läst en pocketbok; ha skrivit en text med egna reflektioner över boken du läst, skickat den till din lärare och publicerat den i  Introspektion via reflektion ger ökat medvetande om det egna jaget och ger ett nytt lärande och ny insikt.

Egna reflektioner exempel

Introspektion via reflektion ger ökat medvetande om det egna jaget och ger ett nytt lärande och ny insikt.
Smakarlssjuka demens

Egna reflektioner exempel

Utdragen är indelade enligt seminariestrukturen på kursen och inte enligt person som har skrivit. Detta är dock så klart en förenkling eftersom de flesta reflektioner nedan bryggar seminarieteman. Metod Instruktioner till studenter om reflektioner på olika nivåer Att skriva reflekterande texter kan vara något av en utmaning.

Man får syn.
Malmo brottning

Egna reflektioner exempel bengmark shot
skolor södermalm sundsvall
älvängen läkarhus
edwardson
pink program uzivo
lucky star
microsiemens cm

skriftliga reflektioner inte nödvändigtvis leder till en djupare analys av processerna runt undervisning och lärande. Texterna i de loggböcker som ingick i hennes material ägnades istället främst åt det egna jaget, känslor, klagomål och ”överlevnadsfrågor” (s. 91). Vad är det då som kännetecknar en djupare reflektion?

Granskning och bedömning av reflektioner som man gjort, till exempel om tankar och känslor som man haft när man sökt se en händelse, situation eller fråga ur olika synvinklar. Att metareflektera är att reflektera över innehållet i pågående eller tidigare reflekterande, "meta-" i betydelsen "vid sidan av". återfinner man begreppet reflektion till exempel i följande skrivning: Utbildningen ger tillfällen till diskussion kring olika uppfattningar om konst, konstformer och estetiska värden. Min egen reflektion kring seminarier ligger på ett innehållsligt plan. Innehållsfokusen innebär att jag identifierar och beskriver innehållet i den problematik som kan finnas kring seminariet som undervisningsform och reflekterar kring detta och hur man I lektion 19 av Relationsskolan talar vi om reflektion. Du får tips för hur du kan använda reflektion på egen hand och med din partner för att utveckla din r Förra veckan avslutades vår sista VFU, vilket gjort att jag har börjat se tillbaka på min utveckling under de nitton veckorna ute på praktik. Om jag ska sammanfatta vad jag har lärt mig i några få punkter (vilket såklart är omöjligt) skulle det nog se ut ungefär så här: Det är inte säkert att det som du uppfattar som tydligt uppfattas som tydligt av eleverna.