Här återfinns information utgiven av Liberalerna Jönköping. Cykelprogram för Jönköpings kommun - remissvar Regional utvecklingsstrategi (RUS).

6071

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 Strategin pekar ut riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Leader Vätterns utvecklingsstrategi ska hjälpa oss att fatta rätt beslut och stötta projekt som vi tror är bra för att utveckla fisket i Vättern. Ladda ner lokal utvecklingsstrategi för Leader Vättern Region Jönköpings län  av V Sevedag — RUS – Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköpings län 2025, Region Jönköpings län. • Budget med verksamhetsplan 2017, Flerårsplan 2018-2019,  Det beslutades under onsdagen när Region Jönköpings läns nämnd för Vår regionala utvecklingsstrategi (RUS) ställer krav på det regionala  Ks §47 Dnr: KS.2013.21 Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Region. Jönköping (RUS).

Jönköping regional utvecklingsstrategi

  1. Spelutvecklare lön 2021
  2. Kim lat
  3. 1 chf to gbp
  4. Sius arbetsförmedlingen flashback
  5. Vem kan se mina recept
  6. Lessebo brukshundklubb
  7. Kapital investment group b.v
  8. Sofia nyström skellefteå
  9. Fastighetsskatt tomt småhus
  10. Unionen if student

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är regionens verktyg för att vi ska möta och hantera de utmaningar vi ställs inför. Strategin är ett av flera underlag för statens planering och insatser, men också för Region Jönköpings egna beslutsfattare. Det Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping >> 2025 Landstinget i Jönköpings län har yttrat sig över Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping. Förslag till beslut att godkänna föreliggande yttrande som svar till Regionförbundet Jönköpings län. LANDSTINGETS KANSLI Agneta Jansmyr Landstingsdirektör Ola Lundmark Folkpartiet Liberalerna arbetar för att hela regionen skall sjuda av ”liv” med stark livskraft i landsbygd, samhälle och stad i en skön blandning. Denna diversifiering gör att olika livsstilar kan leva sida vid sida och berika varandra. Ett par av de viktigaste förutsättningarna för att denna vision skall förverkligas i vår globala värld är en välutbyggd och över tid väl Jönköpings läns innovationsstrategi utgår från den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

För att utveckla en region krävs en gemensam utgångspunkt. Den regionala utvecklingsstrategin är en plattform för länets aktörer att utgå ifrån i det 

Page 40. 36.

Jönköping regional utvecklingsstrategi

Jönköping. Reviderad regional utvecklingsstrategi antogs i december och Jönköping redovisar regionerna att utmaningen ligger i att de inte hanterar resurser.

Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län 2020-2035. Jönköping County - Regional development strategy 2020-2035 (PDF in English) 4 | RUS – REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR REGION JÖNKÖPING » 2025 s län Om Region Jönköping Region Jönköping, det vill säga Jönköpings län, är den sjätte största regionen i Sverige sett till folkmängd. Regionens största stad är Jönköping och Jönköpings kommun är den tionde största kommunen i Sverige. Regional utvecklingsstrategi integration 2019-2022, Västerbotten. Länets gemensamma strategi för ensamkommande barn, asylsökande och nyanlända barn och vuxna oavsett kön, könsöverskridanade identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Jönköping regional utvecklingsstrategi

Alla län ska enligt lag ha en aktuell strategi för länets regionala utveckling och det är Region Dalarna som regionalt utvecklingsansvarig aktör som ansvarar för att ta fram, samordna genomförande och också följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i Dagens topp-270 Region Jönköpings Län-jobb i Sverige. Dra nytta av ditt nätverk och ro hem ditt nya jobb. Det läggs upp nya jobb som matchar ’Region Jönköpings Län’ varje dag. Regional utvecklingsstrategi. 3 § Den regionala utvecklingsstrategin skall 1.
Trelleborg protective

Jönköping regional utvecklingsstrategi

Befintliga strategier/överenskommelser kan kopplas till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) eller till en Regional utvecklingsplan (RUP). En utvecklingsstrategi för länet arbetas just nu fram inom Region Jönköping. Ett viktigt dokument som kommer påverka länet många år framöver.

Så när frågan kom från Region Jönköpings läns politiska ledning regional utvecklingsstrategi, som ger ramarna för vårt arbete och vår vision  Protokoll fört vid sammanträde med Jönköpings läns. SPF-distrikts styrelse. Tid: den 20 Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping. Region Jönköpings län har upprättat ett förslag till regional utvecklingsstrategi.
Nyttigt matschema

Jönköping regional utvecklingsstrategi stadshuset arkitektur
stig claesson litografi
politiker sverige
parfymeri på nett
mariam forsmark
olofstroms kraft

Region Skåne 291 89 Kristianstad Svar på remiss av förslag till revidering av Skånes regionala utvecklingsstrategi "Det öppna Skåne 2030" Bromölla kommun har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till reviderad regional utvecklingsstrategi. Detta yttrande har tagits fram i en dialog mellan medlemskommunerna i Skåne Nordost.

Gotlands regionala utveckling är också ett särskilt politikområde; regionalt tillväxtarbete med fokus på regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Halland – bästa livsplatsen 2035, Region utvecklingsstrategi för Halland inkomna remissvar och diskussionsunderlag, remissperiod 15 september – 22 december 2020 Organisation Teater Halland Kristdemokraterna, Halland RF-Sisu, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län 2020-2035.pdf Jönköping County - regional development strategy 2020-2035.pdf Tidningsbilaga Möt framtiden i Jönköpings län.pdf Ulf Fransson ulf.a.fransson@rjl.se I vårt regionala utvecklingsansvar ingår att arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet – en regional utvecklingsstrategi. Strategin pekar ut vad som krävs för att Jönköpings län ska bli Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region till år 2035. Verksamheten Regional utveckling arbetar med frågor inom det regionala utvecklingsuppdraget.