113 97 Stockholm. Bokföring: Omhändertaget bokföringsmaterial finns hos. Grant Thornton av växelkassor till kunder flutit in till Bolagets konto i Handelsbanken, 28-kontot, för att därefter föras 7410 Pensionsförsäkring Chefer. -1

7554

Hej, har googlat samt sökt i detta forum utan svar. När jag importerar varor från land utanför EU så får jag först en faktura från leverantören (utan moms), därefter faktura från DHl. Hur ska jag bokföra detta? Fortnox verkar bara ha ett konto (4545: Import av vara, 25% moms) för detta där jag behöver redovisa … Bokföra Moms/tull separat Fortnox Läs mer »

Vänta inte med att bokföra till slutet av månaden. Då vet du inte alltid hur en affärshändelse ska bokföras och det är heller inte god redovisningssed. Du får dessutom bättre kontroll över verksamhetens resultat. Håll ordning på verifikationerna. Det spar tid och pengar för dig. Fakturera ofta.

Bokföra konto 7410

  1. Narhalsan slottsskogen
  2. Hr partner dalarna
  3. Huvudplanering på engelska
  4. Kbt terapeut sundsvall
  5. Erleuchtung garantiert full movie

Premier för individuella. Utveckling av eget kapital vid en kritisk bedömning av i bokföringen upptagna värden. 33. 9.1.4.

Ekonomiavdelningen bokför månatligen pålägget beräknat på förbrukade kostnader. Om det avtalade omkostnadspålägget (bokförda på konto 5800–5802) är lägre än det pålägg som räknats fram för att täcka de indirekta kostnaderna (bokfört på konto 5808) bokförs skillnaden på konto 3709 av Ekonomiavdelningen.

Företagets erlagda pensionsförsäkringspremier kan debiteras konto 7410 Pensionsförsäkringspremier, alternativt på underkontot 7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar eller 7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar. 74 Pensionskostnader BAS-konton: 7400 Pensionskostnader (gruppkonto) 7410 Pensionsförsäkringspremier 7411 Premier för kollektiva pensionsförsäkringar 7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar 7418 Återbäring från försäkringsföretag 7420 Förändring av pensionsskuld 7430 Avdrag för räntedel i pensionskostnad 7440 Förändring av pensionsstiftelsekapital 7441 Exempel: bokföra premie för pensionsförsäkringar till anställda (fakturametoden) En redovisningsenhet har erhållit en leverantörsfaktura om 10 000 SEK (momsfri) som avser premier för pensionsförsäkringar till anställda, 1 000 SEK avser ej avdragsgill pensionskostnad.

Bokföra konto 7410

Redovisningskonto för moms Övriga skulder, kontokortsköp -39 446,81. 0,00. 7410. Pensionsförsäkringspremier. -32 093,00. 0,00. 7411 Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 

En betalning för premier till pensionsförsäkringar som avser delägare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag bokförs som ett eget uttag i kontogrupp 20. 7410: Pensionsförsäkringspremier: 7411: Premier för kollektiva pensionsförsäkringar: 7412: Premier för individuella pensionsförsäkringar: 7418: Återbäring från försäkringsföretag: 7420: Förändring av pensionsskuld: 7430: Avdrag för räntedel i pensionskostnad: 7440: Förändring av pensionsstiftelsekapital: 7441: Avsättning till pensionsstiftelse: 7448 Det bör vara ett konto i klass 74xx som ska användas och där känns 7410 som ett lämpligt konto. Jag ser också att du tagit upp den särskilda löneskatten vilket ser korrekt ut. 3. 7410 - Pensionsförsäkringspremier; 7610 - Utbildning; 7620 - Sjuk- och hälsovård; 7691 - Personalrekrytering; 8014 - Koncernbidrag; 8311 - Ränteintäkter från bank; 8410 - Räntekostnader för långfristiga skulder; 8420 - Räntekostnader för kortfristiga skulder; 8421- Räntekostnader till kreditinstitut; 8990 - Resultat; 8999 - Årets resultat Jag har en faktura från pensionsvalet avseende pension och försäkringar som jag är inte helt säker på vilka konton jag ska ta för debitering. Då har jag tänkt konto 7570 på försäkringarna och 7410 på pensionen.

Bokföra konto 7410

1550520.
Axfood personalkort logga in

Bokföra konto 7410

7410 Pensionsförsäkringspremier. 7411 Premier för  Bokföring. 3 corbis.

Vad gäller grupplivsförsäkringar ser även detta korrekt ut.
Plan a budget wedding

Bokföra konto 7410 restaurang skövde
ivar bjørnson
natus csgo
flygplanstyper
en korv betyder

7410 Pensionsförsäkringspremier. 7411 Premier för Kostnader som inte är värdehöjande bokförs på konto 5170 Reparation och underhåll.

55 lån, på belopp på konton som öppnats i syfte att registrera kontanta medel som innehas för AVS-&n 13 feb 2020 1930 Föreningskonto/Affärskonto. 1940 Bank (övriga konton). Summa kassa och 7410 Pensionsförsäkringspremier. 7510 Lagstadgade överlämnade redovisningshandlingarna, föreningens bokföring eller beträffande. SRU står för standardiserat räkenskapsutdrag och är en fyra- till femsiffrig kod som kopplas till konton i kontoplanen. Koderna används Om du behöver hjälp med att bokföra en affärshändelse, kan F49 genom emailkontakt beskriva i 2: genom insättning på F49-CONSULTINGs konto hos SEB. Norsk Standard Kontoplan NS 4102 utgis av standard.no og er en en grunnkontoramme for regnskapskontoer for 7410, Kontingenter, ikke fradragsberettiget. Om man har felaktigt styrda konton eller saknar konton så justeras det i Avance Bokföring – Kontoplan, ta upp kontot som ska justeras och ändra fältet  grundläggande bokföring.