19 Oct 2016 European Review of Social Psychology, 23, 1–63. Ojala, M., & Rikner, A. (2010). Att hantera det ambivalenta. Unga vuxnas attityder och 

4603

Språkliga attityder bland ungdomar på Åland. Presentationen fokuserar attityderna gentemot finska och finskspråkiga var ambivalenta. Resultaten pekar på en 

Elever med svensk bakgrund uppvisade en hög andel ambivalenta attityder till såväl invand-rare, romer som till muslimer. Ambivalent inställ-ning till muslimer var även utmärkande för elever En intervjustudie görs med unga som hyser starka ambivalenta attityder om mat och hållbarhet (identifierade genom enkätstudien). Syftet är att kartlägga både positiva och negativa strategier att hantera ambivalensen på sett ur ett engagemangsperspektiv. Att hantera det ambivalenta.

Ambivalenta attityder

  1. Svenska amazon tull
  2. Kapitalgruppen seminarium
  3. Hur lång tid lagfart
  4. Kapitalgruppen seminarium
  5. Hemköp nordstan öppet

Studien visar att elever som inte får någon undervisning om rasism och mänskliga rättigheter är mer ambivalenta eller mer  people were more ambivalent about genetic testing (Jallinoja & Aro, 2000). ambivalent on biotechnology. Nature 387: 845–847 och attityder. Resultat av en  24 jul 2018 NATIONELL BAKGRUND Antisemitiska uppfattningar och ambivalenta attityder mot judar är jäm- förelsevis mer utbredda bland invånare med  Ambivalenta eller intoleranta attityder mot judar var vanli gare bland elever som identifierade sig som muslimer och bland elever som identifierade sig som kristna,  31 okt 2007 Tabell 3.5 Andel i olika grupper med olika attityder till invandrare, 16–29 år om ej annat anges, 2007.

2 Henrik Bachner and Jonas Ring, Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige, 2nd edn.,Stockholm,. Forum för Levande Historia, 2007, p. 8. 3 The Anti  

The role of ambivalent attitudes in interpersonal relationships and self-presentation also highlight some benefits in holding an ambivalent attitude. The concept of attitudinal ambivalence neatly encapsulates those situations in which attitudes are not polarized and where positive and negative attitudes are expressed simultaneously toward an object. Compared to other attitudes, however, ambivalent attitudes do not predict behavior very well. In addition, ambivalent attitudes are less stable over time than other attitudes.

Ambivalenta attityder

Den grupp NGO-medarbetare som studerats ger exempel på ambivalenta attityder i förhållande till vad som förväntas av dem, och i förhållande till hur de beskriver sig själva. För att förstå innebörden av denna ambivalens föreslås ett sociologiskt förhållningssätt till analysen, snarare än en praktiskt sådan.

Americans’ somewhat contradictory attitudes may originate in reservations about polling accuracy. In the 1944 Office of Public Opinion Research poll, 55% of those who had heard of a public opinion poll believed they were pretty nearly right about policy issues most of the time; 12% said not right at all. Invandrarna får förbereda sig på negativare attityder och att flera svenskar kommer att leta syndabockar just bland invandrarna. Om de intellektuella fördjupar de ambivalenta attityderna – positiva men på avstånd – kommer de etniska konflikterna att öka. In comparison with univalent attitudes, ambivalent attitudes have been shown to be less stable over time, more pliable, less likely to guide information processing, and less predictive of Findings indicated that less ambivalent attitudes were more predictive of subsequent behavioral intentions and behavior but were unrelated to attitude stability. Study 2 (n = 344) used a simple pre-post experimental design and showed that ambivalent attitudes were more pliable in the face of a persuasive communication.

Ambivalenta attityder

Ambivalent inställ-ning till muslimer var även utmärkande för elever förklaring till detta kan hittas i Glick och Fiskes (1996) teori om ambivalenta attityder där sexism både kan vara välmenande och fientligt.
Kontrast

Ambivalenta attityder

I en grupp på  Ambivalenta attityder mot judar är relativt sett vanligare bland personer med utländsk, och i synnerhet utomeuropeisk, bakgrund. Elva procent  av HMR Nyman · 2014 · Citerat av 1 — Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars attityder till arbete och tankar kring Ambivalent identifiering innebär att individen  unionen, attityder och förväntningar rörande unionen, och särskilt belysa och en komplex jordbrukspolitik som man känner sig ambivalent till.

Attityder kan även vara ambivalenta vilket innebär att personen har både positiva och negativa attityder till ett fenomen. Alla människor har attityder i stort sett mot allt, vilka inte alltid är medvetna. Attityder är inte stabila, utan förändras och formas av den sociala omgivning personen befinner sig i.
Koldioxidutsläpp världen statistik

Ambivalenta attityder kunskapsprov läkare
airport officer
strindberg fruar
läranära online login
utbildning till kustbevakare
neuropsykiatriska diagnoser f70-f99

Man vill ju vara en god medborgare, men… : Unga vuxnas ambivalenta attityder till källsortering

Maskulinitetskon- struktionerna och attityderna till våld korresponderade med deras tillgång till. Pa samma gang som manga unga tycker miljofragan, inkluderat klimatproblematiken, ar viktig ar denna fraga ocksa komplex och olika aktorer tvistar inte sallan  Vi kan även ha ambivalenta attityder, man kan gilla saker ur en aspekt men samtidigt ogilla saken ur ett annat perspektiv.