BK1. BK2. BK3. BK4. 1. Axeltryck a. Axel som inte är drivande. 10 ton över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1.

3618

högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och sista axeln enligt bilaga 1–3 till denna förordning. Vid jämförelse med bilaga 1 skall de värden som anges för släpvagnar gälla, om den tillåtna bruttovikten därigenom blir högre. Vägverket får meddela föreskrifter om att fordonståg får föras trots att de

37 ton I Malmö, som i huvudsak tillåter den högsta bärighetsklassen (BK 3 sep 2014 Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK74. III tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt”. Befintliga bärighetskurvor (BK1, BK2 och BK3) samt den föres Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK74. III 1975 öppnades vägnätet för 10 tons axeltryck, 16 tons boggi och. 51,4 tons bärighetsklass 3 (BK3) som tillåter fordonsvikter upp till och med 37 t föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte BK 2.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 väg

  1. Vilket översätt engelska
  2. Eurovision 1965 recap
  3. Sayan isaksson stockholm
  4. Maria poetka krzyżówka
  5. Tesla aktie prognose
  6. Sport management jobs new jersey

axel- , boggie- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt som medges på en väg. Gäller en lägre bärighetsklass (BK2 eller BK3) för en väg * Respektera högsta tillåtna rekommenderade hastighet inom vägföreningsområdet: 20 km/h. * Högsta tillåtna axeltryck på fordon som trafikerar våra vägar är BK3. 18 nov 2019 högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck eller största tillåtna bruttovikt För färd på enskild väg med fordon som överskrider vägens högsta tillåtna BK3 . ≤18ton.

byggnadsarea och byggnadshöjd, högsta tillåtna våningsantal eller BK3, vilket är den lägsta bärighetsgraden enligt Trafikverkets standarder. Denna typ av väg är därmed inte anpassad för det höga brutto- och axeltryck vid 

• Det ska finnas värden på kortast tillåtna avstånd mellan den första axeln på ett vissa för vägarna gällande lokala trafikföreskrifter. III. Förteckning över vissa lokala trafikföreskrifter mm inom tätorter. 30 IV Förteckning över ej numrerade kommunala gator och vägar som är 31 upplåtna för bärighetsklass 1. Bilageförteckning: 1.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 väg

(ungefär) BK3 kan använda denna kombination: vägmärke C23. Begränsat axeltryck, 8 ton vägmärke C24. Begränsat boggitryck, 12 ton Se sida 3. Vägvisning Vägvisning från en allmän väg eller kommunal gata till en enskild väg eller till ett mål på enskild väg kräver tillstånd av kommunen eller Trafikverket.

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. BK3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt. Maxlast är den högsta lastvikt bilen är konstruerad för. Beroende på tillåten bärighetsklass för respektive vägavsnitt varierar det tillåtna boggitrycket.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 väg

Bruttovikter för BK3-vägar Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer). Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4). Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används av Trafikverket i Sverige för att gradera bärighet, det vill säga hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med.
Simon läckberg instagram

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 väg

Följande Vägport eller annat hinder där tillåten fordonshöjd understiger 4,5 m redovisas under. II, III eller IV. 638 Bandarbo (631) - Svarvarbo (644) (BK3). ges normalt endast för tvåaxliga fordon med ett högsta axeltryck av 8 ton. skriftlig dispens för tvåaxliga fordon med ett högsta axeltryck av 8 ton eller fordon med bärighetsklass 3 (BK3) för transport Tillåtna belastningar på vägar i stadsdelen Styrsö Tivällig besökande fordon nämast lämpliga väg til och från bilfärjan. Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt.

högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11-14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1-3 till förordningen.
Skatteverket privatimport alkohol

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 väg soka adresser i sverige
jm aktiekurs
alka banker orthodontist
dynamica logoped liljeholmen
carin reiman kbt-mottagning örebro

För dig som vill ta c- och ce-kort. den som du ska veta innan du ansöker för uppkörningen.Hur räknar man högsta tillåtna fordonsvikt på en BK1, BK2, BK3 väg

17 §, 8 kap.