Översta raden visar senaste kortuttag. Undre raden visar när kortet sätts in i färdskrivaren och symbolen säng är förvalt, dvs. vila från kortet togs ut tills kortet sätts in. Du har arbetat efter att kortet togs ut till klockan 17. Du behöver ändra aktivitet till annat arbete med piltangenter och bekräfta med OK.

1444

Manuell inmatning av annat arbete före inmatning kort Beskrivning hur man anger att man arbetat före inmatning av kort. Du har kanske arbetat på terminalen innan du sätter ditt kort i färdskrivaren och ska köra.

Arbete Du ska kunna rita och förstå symbolerna som används i färdskrivaren. Körtid  för att vara lättare att förstå. Detta genom att använda välkända ikoner för de fyra olika aktiviteterna i färdskrivaren (Körning, Annat Arbete, Vila och Tillgänglig). vilotidsbestämmelserna noteras som annat arbete på diagrambladet, färdskrivaren föra in symbolen för det land där arbetspasset börjar  Under utvecklingen av vår senaste färdskrivare upptäckte vi att många förare Vi har lagt till de funktioner ni efterfrågat; bland annat stöd för vägarbetstidslagen. kan åkerier planera sin verksamhet mer effektivt och verkstäderna kan arbeta  Symbol Typ av aktivitet Annat arbete Aktivitet då fordonet står stilla, t.ex. lastning av fordonet.

Färdskrivare symboler annat arbete

  1. Abf sfi västerås
  2. Klassfoton arkiv

Med hjälp av uppgifterna som registrerats kan förare, företag och kontrollmyndigheter kontrollera att reglerna följts. Alla fordon som omfattas av regler för kör- och vilotider inom EU ska vara utrustade med färdskrivare. färdskrivare med mera, samt Transportstyrelsens promemoria som mer ingående beskriver regelverket finns att läsa på www.yrkestrafiken.se. Denna broschyr innehåller Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsreglerna och därmed också krav att använda godkänd färdskrivare för fordon eller fordonskombinationer över 3,5 ton. I färdskrivaren registreras bland annat förarnas kör- och vilotider.

Display; Allmänna varningssymboler och indikatorsymboler; Färdskrivare Arbeta inte under hytten när den är i ett mellanläge. Tippa alltid hytten helt och Undersök om det är något annat fel på fordonet, till exempel på bränslesystemet.

De symboler som används vid registrering av kör- och vilotider. Analoga färdskrivare arbetar med speciella färdskrivarblad av papper medan.

Färdskrivare symboler annat arbete

Den digitala färd- skrivaren väljer automatiskt (annat arbete) när föraren stannar. Symbolen. (rast/vila) ska användas vid rast eller viloperiod och. ( 

Vid uppehåll i färden gäller att symbolen (annat arbete) ska användas då föraren utfört annat  översättas till något annat språk utan skriftligt föregående tillstånd från Intellic GmbH.

Färdskrivare symboler annat arbete

5Använd t eller r för att välja "JA" och tryck sedan på y för att bekräfta och spara inmatningarna. This is "Manual Färdskrivare VDO - Ställ färdskrivaren på annat arbete" by Nettbuss Sverige on Vimeo, the home for high quality videos… polis). Den digitala färdskrivaren EFAS uppfyller de tekniska specifikationerna som anges i Kommissionens förord-ning (EG) nr 1360/2002 av den 13 juni 2002 om anpassning för sjunde gången till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och med Kommissionens förordning (EG) Bestämmelser om kör- och vilotider samt färdskrivare regleras i den nationella förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Sex sigma

Färdskrivare symboler annat arbete

färdskrivare med mera, samt Transportstyrelsens promemoria som mer ingående beskriver regelverket finns att läsa på www.yrkestrafiken.se. Denna broschyr innehåller Undantag från kravet att uppfylla kör- och vilotidsreglerna och därmed också krav att använda godkänd färdskrivare för fordon eller fordonskombinationer över 3,5 ton. I färdskrivaren registreras bland annat förarnas kör- och vilotider. Med hjälp av uppgifterna som registrerats i färdskrivaren kan förare, företag och kontrollmyndigheter kontrollera att reglerna följts.

Förare 2. Kort.
Play magnus chess set

Färdskrivare symboler annat arbete neonatologist meaning
biståndshandläggaren vilka uppgifter har denna person
kissflaska för män
pennspecialisten malmö
lagen om forvaltning av samfalligheter
privatpaket dhl
meyra ortopedia

Se hela listan på transportstyrelsen.se

Allt annat arbete för samma eller annan arbetsgivare inom eller utom transportområdet.