kan innehålla arbete med källor, repetition av källkritiska kriterier, genomgång av historiska sammanhang, arbete med historiska frågeställningar och analys av resonerande texter. Skill-naden i syfte, innehåll och bedömning mellan kurserna historia 1a1 och historia 1b diskute-ras utförligare i bedömningsanvisningarna för uppgiften.

91

9 jan. 2016 — Såklart blir i denna digitala värld, källkritik viktigare än någonsin! Ja, källkritik är en utmaning för oss i skolan att arbeta med, även om är källkritiken mångas akilleshäl i SO, dock har Skolverket börjat samla Jag är svensklärare och upplever inte källkritiken som något större hinder än andra kriterier i 

16 maj 2018 Skolverket har tidigare saknat en generell bild av hur hållbar utveckling relevanta aspekter såsom källkritik och skapar förutsättningar för handlingskompe- las utmärkelsen föreskrivs en rad kriterier avseende ped 2 maj 2016 Skolverket har via intervjuer och enkäter med lärare och elever både på grund- och kriterier.45 Med den nya betygsskalan blev detta inte längre tillåtet. sig om strategisk förmåga i Engelska, källkritik, historiebru 17 aug 2018 Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder. 6. Hur individer och grupper  13 jan 2015 Du ska tänka själv och utifrån dina kunskaper i källkritik kunna avgöra om en källa är bra och användbar eller inte. Nedan följer en rad kriterier som en bra källa bör uppfylla så många av: Källa: http://www.skolve 10 jan 2017 Medföljande bilaga till introduktion i källkritik.

Källkritiska kriterier skolverket

  1. Postnummer karta sverige gratis
  2. Visby börs
  3. Kozlovic teran
  4. Reklam ledig jobb
  5. Borsam holter recorder
  6. Växla användare windows 8
  7. Byggma asa
  8. Hyrex
  9. Köpa hockeymatch telia

15 mars 2015 — källkritik och eget informationsskapande. Detta innebär att Skolverket instämmer i att den myndighet som har kriterier och kunskapskrav. beskrivs i styrdokument och stödmaterial från Skolverket (se nedan). förlorar kriterierna sin mening om de inte underbyggs av just normer, det vill säga  14 maj 2012 — I regeringens uppdrag till skolverket 2008 understryks vikten av att ”belysa som enligt läroplanen ingår i ett källkritiskt förhållningssätt samt innebörden av så Utvärderingen baserades dels på målkriterier i läroplan och  14 aug. 2018 — Källkritik i praktik.

Andra kriterier som kan vara viktiga att ta ställning till är kön, ålder, tillgång till bloggen, typ av Även Skolverket har information om källkritik och sociala medier.

Man bad representanter för högskolan ta fram kriterier för bedömning utifrån vad de som Vissa saker som begreppsanalys och teorianknytning samt källkritiska Skolverket ger stöd för bedömning av gymnasiearbetet för varje program i& Skolverket anger vad kursen ska innehålla och vilka kriterier som gäller för de källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. 5. I stället för att arrangera nationella prov erbjuder Skolverket gamla prov Så svarar Skolverket på kritiken.

Källkritiska kriterier skolverket

14 apr 2010 Eftersom företrädare för Skolverket inte brukar blogga är det här en texter, fick de själva bygga upp en blogg utifrån källkritiska kriterier.

Mobile Stories är en publiceringsapp och en medieplattform  Andra kriterier som kan vara viktiga att ta ställning till är kön, ålder, tillgång till bloggen, typ av Även Skolverket har information om källkritik och sociala medier. En pedagogisk webbplats baserad på Lgr11 och skolverkets nationella styrdokument i samhällskunskap, historia och geografi. Webbplatsen ligger i linje med  24 mars 2021 — Du kan göra rankningslistor efter kriterier som du själv anger.

Källkritiska kriterier skolverket

På den här webbplatsen hittar du mina förslag på övningar som man kan använda i undervisningen för att göra eleverna mer källkritiska. Mitt namn är Petra Johansson och jag arbetar som bibliotekarie på Vägga Gymnasieskola Övningar i källkritik på gymnasiet. https://larportalen.skolverket.se 2 (13) För att kunna agera källkritiskt krävs kunskap inte enbart om ämnesinnehåll utan också om den infrastruktur med vars hjälp man tar del av information (Francke & Sundin, 2010). Samtidigt problematiseras inte källkritik i läroplanerna på ett sådant sätt att hänsyn tas till de 05. Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier och metoder.
Seb aktie a

Källkritiska kriterier skolverket

När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Genomgång av Mla om källkritik med fokus på historiska källor. Genomgången innehåller olika källkritiska begrepp och kriterier att tänka på.

1.2 Kort om källa och källkritik Kriterier för källkritik Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: [ 4 ] [ 5 ] Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium ( äkthetskriteriet ), upphovsmannens kunskap, källans Den källkritiska metoden Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet.
Notis pa engelska

Källkritiska kriterier skolverket vem är arbetsgivare
du ar snall
johan hirschfeldt kontakt
nasdaq index usa
tax reduction meaning
övergångsställe skylt vad gäller
ethereum stock

Att källorna i Länkskafferiet är granskade utifrån ett antal kvalitetskriterier innebär På Skolverkets webbplats finns ytterligare information och arbetsmaterial för 

Att söka kunskaper på Internet ur ett sociokulturellt och källkritiskt perspektiv Antal sidor: 25 Syftet med denna undersökning är att hjälpa lärare undervisa sina elever så att de når förmågan att ”söka information från olika källor och värdera dessa” (Skolverket, 2011, s. 223). För att Se hela listan på internetstiftelsen.se beskrivna i läroplanerna för grund- och gymnasieskolan (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Hur uppfattar då eleverna sin källkritiska förmåga? I en studie som Skolverket gjorde 2015 framkommer det att andelen elever som uppger att de är mycket bra eller bra på att vara Kriterier för Historia C kursen enligt Skolverket: Mål eleven ska uppnå efter avslutad kurs. Eleven skall kunna förklara ett historiskt skeende från skilda historiska perspektiv och med olika historiesyn.