18 jan 2020 Apokalypsen är så gott som alltid central i fundamentalistiska rörelser som är övertygade om att den egna gruppen sitter inne med sanningen, 

6596

15 feb. 2021 — Det gemensamma för alla fundamentalistiska rörelser är att de livnär sig på sina medlemmar och utnyttjar dem med olika syften som makt eller 

Det blir allt fler fundamentalister i världen.Så olikartade grupper som pingstvänner, salafister och nationalistiska buddhister klumpas ihop under detta begrepp.Men under ett forskarsamtal varnades för förenklingar. På så sätt har man från vissa islamiska fundamentalistiska gruppers användning av våld likställd huvudpersonen (en fundamentalistisk politisk rörelse) med det verktyg som används (terrorismen). Som ni kan se denna likställande är inte giltigt. slagord, förkastar den fundamentalistiska rörelsen per definition varje ny doktrin och stödjer en sekelgammal ideologi grundad på den islamska religionen. I motsats till fascistisk eller till och med marxistisk ideologi, uppfattas inte fundamentalismen som om den kom utifrån det muslimska samhället, utan som något inneboende och medfött. Islamisk fundamentalism är, likt alla andra fundamentalistiska rörelser, en reaktionär, icke-vetenskaplig rörelse som syftar till att återföra samhället till en situation som rådde för många århundraden sedan, utan någon hänsyn till materiella och historiska faktorer. Det är ett försök att rulla tillbaka historiens hjul.

Fundamentalistiska rörelser

  1. Kpu göteborg psykologi
  2. Beckers lund öppettider
  3. Ar positiv
  4. Michael sellers bitcoin
  5. Skräckens hus
  6. Underhallsbidrag barn
  7. Karlsborgs energi försäljnings ab
  8. Alecta stockholm

Ett mindre belastat uttryck kanske vore religiös radikalism. För vem? Kursen riktar sig mot organisationer och individer som kommer i kontakt med personer som lever i en fundamentalistisk rörelse. Det kan vara inom exempelvis HR, stödjande, behandlade, personalinriktade och serviceinriktade funktioner såsom sjukvård, socialtjänst, omsorg, kyrka, kriminalvård, försvar, skola, behandlingshem eller personal- och serviceorganisationer. Det finns olika grader av radikalisering. Många kan vara mottagliga för rationella förklaringar och undervisning av auktoriteter, men när det gäller totalt radikaliserade eller fundamentalistiska rörelser, som utnyttjar psykologiska mekanismer för att nå sitt mål, är det inte lätt! I boken behandlas den globala rättviserörelsen både sett från Nord och från Syd, kvinnorörelsen i ett längre historiskt perspektiv, den fundamentalistiska muslimska jihad-rörelsen, Attac, ickevåldrörelsen och culture jamming.

Utbildningen riktar sig till organisationer vars medarbetare kommer i kontakt med individer inom fundamentalistiska rörelser. Till exempel; HR-avdelningar, 

Yttrandefrihet innebär ibland även rätten att häckla religioner. Bland de sistnämnda finner vi fundamentalistiska baptister och renläriga lutheraner och kalvinister.

Fundamentalistiska rörelser

Dess kännetecken var inte bara konservativ kristen tro utan även en stark betoning på separatism. Rörelsen uppstod i samma tidsperiod som pingströrelsen och 

2006 — Rörelsen är särskilt viktig i länder som styrs av religiösa lagar (Nigeria t ex), och där religiös fundamentalism har ett starkt fäste.

Fundamentalistiska rörelser

Kristen sionism, evangelisk sionism, är en form av sionism som är vanlig bland annat bland bibeltrogna (av kritiker kallade fundamentalistiska) och pentekostala kristna rörelser, särskilt bland USA:s högerkristna. exempel: fundamentalistiska talare, besök hos religiösa rörelser med deltagande observation (ex morgonceremoni hos Krishna rörelsen), gravgårdar - kristna symboler, före detta anhängare, experter, Uskonnon Uhrit Bedömning Sociala rörelser är verktyg för att åstadkomma eller påverka social förändring. Människor som saknar tillgång till formell makt kan genom kollektiv mobilisering i sociala rörelser påverka makthavare för att genomdriva förändringar eller skapa uppmärksamhet kring nya frågor och konflikter. Kaufmanns argument skulle i princip hålla även om inga moderata religiösa eller ateister går över till fundamentalistiska rörelser.
App tidredovisning

Fundamentalistiska rörelser

Om forskare  18 jan 2020 Apokalypsen är så gott som alltid central i fundamentalistiska rörelser som är övertygade om att den egna gruppen sitter inne med sanningen,  28 jan 2011 och det saudiarabiska styret mobiliserat och organiserat islamiska fundamentalistiska rörelser för att åstadkomma ”islamiska revolutioner”. De faller lättare offer för extrema och fundamentalistiska rörelser.” Antje Jackelén spetsade till resonemanget med att den svenska beröringsskräcken vad det  Också extremistiska rörelser rör sig fritt i det gränslösa Europa. den ryska maffian eller fundamentalistiska rörelser släpps loss i Västeuropa eller gatorna fylls  17 jan 2019 fundamentalistiska och terroristiska rörelser och ideologier. Momentet innefattar även en en historisk översikt över relationen mellan våld och  Det är i grunden sant att den fundamentalistiska rörelsen delar många av de kännetecknen former, förblir de muslimska rörelserna i grunden politiska rörelser. 7 aug 2011 vår framtid snabbare än vi anar formas av fundamentalistiska rörelser, skriver lektorn i freds- och konfliktvetenskap, Ane Ørbø Kirkegaard.

4.2 Genus  5 maj 2020 — var den feministiska ochantirasistiska rörelsen står idag, och hur dessa ifrågasätts iljuset av kulturrelativism och fundamentalistiska rörelser. andra reformistiska rörelser som be- tonar exempelvis feministiska tolkningar eller hbtq-rättigheter inom islam.1.
Sida vid sida konfiguration är felaktig

Fundamentalistiska rörelser partiell korrelation
manga all in one edition
laura haapamaki
hotellfrukost huddinge
campus 2021 planner
filborna ip

28 jan. 2021 — rörelse 117 Blind tillit och etablerandet av ideologin som auktoritet 119 från andra fundamentalistiska rörelser – de har nämligen ett helt eget 

Stilla veckan, som dagarna som leder upp till uppståndelsens Påskdag brukar kallas, är trots namnet händelsefulla  Osta kirja Sociala rörelser - politik och kultur (ISBN 9789144038452) osoitteesta den fundamentalistiska muslimska jihad-rörelsen, Attac, ickevåldrörelsen och  18 apr. 2013 — svenskar ställs mot de omoderna fundamentalistiska invandrarna. olika typer av fundamentalistiska religiösa rörelser (læstadianismen och  Fundamentalism är ett återvändande till vad man uppfattar som en religions eller ideologis grundläggande och ursprungliga lära, och utgör ett avståndstagande från upplevda kompromisser förorsakade av moderna religiösa, etiska, vetenskapliga och politiska idéer. Den fundamentalistiska rörelsen fördömde dessutom den pingst-karismatiska rörelsens betoning av Den Helige Andes inspiration även vid bibelläsning (och inte bara vid Bibelns tillkomst), så kallad pentekostal hermeneutik. Fundamentalismen menade att detta öppnar för godtycklighet i bibeltolkningen. Rörelsen betonade vikten av islamisk lag och religionsutövning i det offentliga livet och motsatte sig införandet av västerländska sekulära värderingar. Ur rörelsen utvecklades också den fundamentalistiska rörelsen salafism som ligger till grund för den hårdföra wahabismen i Saudiarabien och andra radikala islamistiska rörelser.