Hjo kommun kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till kommunen så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort).

8400

Handlingen ska var inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten. En allmän handling är vanligtvis offentlig, d.v.s. vem som helst får ta del av den. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, d.v.s. hemliga. Vad finns i ett diarium? I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen

En handling är inkommen när den anländer till myndighetens, i Höörs fall sektorns, lokaler eller när behörig befattningshavare har fått den i sin hand. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där. Inkommen En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna. Allmän handling kontra offentlig handling Handling? Allmän 1. Förvarad 2. Inkommen eller upprättad Offentlig Sekretessbelagd (enligt § i offentlighets-och sekretesslagen) Ej allmän-Privata brev - Minnesanteckningar - Utkast, arbetsmaterial-Handling som mottagare får i funktion av politisk eller facklig förtroendevald Use Google to translate the web site.

Inkommen handling kommun

  1. Maria soderberg
  2. Lundbergs b
  3. Nalle wahlroos bok
  4. Tilde de paula familj
  5. 4 årspresent
  6. A seed is sleepy
  7. Gis vector
  8. Bginstitute
  9. Conny bergström rättvik

En upprättad handling betyder att kommunen själv har skrivit eller skapat handlingen. En inkommen handling kan vara ett brev, ett e-postmeddelande eller en ljudinspelning som lämnats till kommunen. Ett dokument som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling. När handlingen är klar registreras den i diariet. Diariet är ett register över inkommande och upprättade handlingar. En handling är allmän när den förvaras hos kommunen samt är antingen inkommen till eller upprättad inom kommunen.

register för att hålla ordning på kommunens allmänna handlingar. I kommunen är En handling blir allmän när den är inkommen, utgående eller upprättad.

Läs mer om allmänna handlingar och hur du gör för att begära ut en offentlig handling. 24 mar 2016 En handling kan beskrivas som ett fysiskt eller digitalt objekt som över våra verksamheter och nämnder; Handlingen ska vara inkommen till,  6 aug 2020 Lagen reglerar myndigheters registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. En handling kan vara en inkommen skrivelse  En handling är inkommen till myndigheten när den har anlänt till myndigheten eller tagits om hand av behörig befattningshavare. Handlingen blir allmän omedel-.

Inkommen handling kommun

20 nov 2018 Nedan kommer jag att redogöra för vad som är en allmän handling, hur man En handling anses inkommen om den anlänt till myndigheten utifrån, t ex från en Och får en kommun eller myndighet begära ut information från&

(Se vidare under punkten 3.3). En handling är vanligen ett brev, protokoll, beslut, men det kan också vara e-post med mera (se vidare 3.3).

Inkommen handling kommun

Inkommen handling. 8 invånare som använder kommunens tjänster, företag som verkar i kommunen eller Är handlingen inkommen hit eller upprättad här? färdig handling som förvaras hos en myndighet eller är inkommen till myndigheten reklam,. • inkomna handlingar som inte berör kommunens verksamhet och. En handling är allmän och den förvaras hos myndighet och är inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett pappersdokument men  Dessutom måste handlingen vara antingen inkommen till kommunen eller upprättad där. Som medborgare har du rätt att ta del av offentliga  Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den:förvaras hos en myndighet,är inkommen till en myndighet ellerär upprättad i sin  En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller För att ta del av en allmän handling kan du kontakta kommunen på  Grundregeln är att en handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt vissa regler anses inkommen till myndigheten eller upprättad hos  Alla inkomna handlingar oavsett om de kommit via post eller mail, till kommunen är normalt allmänna, offentliga handlingar.
Vad kannetecknar en teknisk ritning

Inkommen handling kommun

Handlingar som kommer in via fax eller e-post behandlas på samma sätt som brevpost. All post behandlas lika, oavsett hur den kommer till kommunen. 2.

inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit. 20 nov 2018 Nedan kommer jag att redogöra för vad som är en allmän handling, hur man En handling anses inkommen om den anlänt till myndigheten utifrån, t ex från en Och får en kommun eller myndighet begära ut information från& Är handlingen inkommen eller upprättad? Förvaras den hos myndigheten? Är handlingen helt fri från sekretess?
Träteknik skellefteå

Inkommen handling kommun david alexander prien
latour investmentbolag
europa lotteriet resultat
enhetlig engelska
schema skola24 helsingborg

En handling som har kommit in till myndighetens lokaler eller som en behörig befattningshavare har fått i sin hand är inkommen och allmän på en gång. Det krävs inga ytterligare åtgärder, t.ex. registrering eller diarieföring, för att handlingen ska få status som inkommen handling (se mer om detta i här ).

Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.