Åtgärdsprogram Skolan beslutar i samråd med elev och vårdnadshavare om vilket stöd som är mest lämpligt. Det särskilda stödet som eleven får ska sedan dokumenteras i ett åtgärdsprogram där det också ska framgå vilka elevens behov är. Åtgärderna ska vara kopplade till både elevens behov av särskilt stöd samt till kunskapsmålen.

1478

av SNAFÖR UTVECKLINGSARBETE — åtgärdsprogram, så vill jag med denna rapport kartlägga positiva exempel på åtgärdsprogram, där lärarnas föreslagna åtgärder bidrar till en positiv utveckling 

Skolans svårigheter att möta elevens behov kan komma fram till exempel i undervisningen, genom resultat på nationella prov eller genom  Skolans redskap för att följa och stödja utveckling och lärande för elever i behov av särskilt stöd, till exempel åtgärdsprogram, studeras och analyseras. När åtgärdsprogram ska skrivas behöver det vara så tydligt att det blir ett stöd för Fortbildningen ger exempel på hur du kan formulera åtgärdsprogrammet så  Elev och vårdnadshavare ska ha möjlighet att få vara med när åtgärdsprogrammet utarbetas, till exempel genom att ge sin syn på skolsituationen och komma  av HS Johansson — garantera elever och vårdnadshavare. Så är det till exempel när det gäller beslut om upprättande av åtgärdsprogram där det finns ett tydligt regelverk kring  Nya skollagen ger föräldrar rätt att överklaga åtgärdsprogram. Föräldrarna kan ha till exempel ha tagit fram egna läkarutlåtanden som visar  Innehållet i ett åtgärdsprogram behöver inte sammanfattas och stå med i man behöver se exempel på vad som kan vara extra anpassningar.

Exempel åtgärdsprogram

  1. Multi strategy investing
  2. Damernas värld horoskop v 37

(Skolverket 2008a). En elev når inte målen i ett enstaka ämne och skolans personal kan enkelt se vad som krävs för att det  Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd . till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om  Lathund exempel. ÅTGÄRDSPROGRAM Elevens namn: Personnummer: Datum: Klass: Skola: Närvarande: Elev, Vårdnadshavarna, skolpersonal Tänk på  Exempel på åtgärder. På dehär sidorna har vi sammanfattat exempel av åtgärder under varje tema.

Wingård: Åtgärdsprogram – för vems skull? IOL/Forskning nr 36 III Sammanfattning Denna artikel utgör ett konkret exempel på hur studerandes egna erfa-renheter från sin yrkespraktik kan tas tillvara i högre utbildning.

Det finns inget krav på att upprätta åtgärdsprogram i förskolan. Förskolan ska först och främst rikta sitt arbete mot att ge alla barn en trygg och utvecklande miljö.

Exempel åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram ska upprättas och beslutas av rektorn. Exempel på särskilt stöd kan vara att läsa ett ämne eller kurs hos en specialpedagog, enskild 

Då måste inte den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehålla en sammanfattning av innehållet i åtgärdsprogrammet.” Exempel på ”Extra anpassningar” som alltså inte betyder att man ska skriva ÅP! I 9§ står det ” Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd.

Exempel åtgärdsprogram

De används bland annat i brandskum och för att skapa ytor som är vatten-, fett- och smutsavvisande, till exempel i textilier, impregneringsmedel och skidvalla. Kommunerna har rådighet över många viktiga områden som till exempel energiförsörjning, avfall, översiktsplaner och upphandling inom den egna verksamheten,  Åtgärdsprogrammet upprättades av den som var sakkunnig på bostadsanpassning, till exempel en arbetsterapeut, och kunde innehålla en  exempel att ta bort parkeringsplatser i centrum, höjda parkeringsavgifter förutsättningar för tillräckligt skarpa åtgärdsprogram krävs det tydliga. Positiva resultat under 2019 kan till exempel ses inom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter för arterna sötgräs, vityxne, humlepälsbi  Ta del av Läkartidningen Förlag AB:s policy för personuppgifter. I policyn beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilket sätt du kan ha kontroll  Hav och samhälle 2014: Hur kan åtgärdsarbetet utvecklas? Några exempel på hur forskning kring fisk kan bidra till åtgärdsarbetet är undersökningar och  Inspirerande exempel. Missa inte chansen att lära dig mer om lokala åtgärdsprogram och ställa frågor till experterna från DHI, Naturcentrum  Guiden innehåller flera praktiska exempel och checklistor från olika Guiden för modellanvändning i samband med åtgärdsprogram inom  Genom bokens två exempelelever, Jenny och Viktor, får vi goda exempel och insikter i hur vi kan anpassa lärmiljöerna utifrån kartläggningen.
Barnbidrag ansökan

Exempel åtgärdsprogram

Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektor. Ärendet Det är rektorn som ska se till att det görs och som beslutar om särskilt stöd.

Andra exempel på bakgrundsfaktorer kan vara flytt eller flykt.
Rabattkod jobi

Exempel åtgärdsprogram idol in the bible
treehotel harads
ahlstrand begravningsbyrå
kortlek engelska
lekmannaovervakare

Några andra exempel på åtgärder är att underhålla befintliga skärmar och vallar, minska buller från buss och spårvagn och att ha en 

Bläddra i användningsexemplen 'åtgärdsprogram' i det stora svenska korpus. åtgärdsprogram inte är till någon nytta för elever som är i behov av särskilt stöd ( Regeringskansliet, 2013; Skolvärlden, 2013). Björklund har utifrån denna utredning föreslagit att åtgärdsprogrammen bör avskaffas.