Etik och etiska modeller. Utbildningsfilm Del av 2017 00:18:25 Åk 4-6, 7-9 Språk: Svenska Textning: Tillgänglig t.o.m. den 30 december 2022. Film som tar upp 

6331

Etik - en introduktion @ Statens medicinsk-etiska råd 1994 oversat fra svensk Etik - en introduktion af Lise Haupt for Det Etiske Råd 1995 Omslag og layout: Grafiraf Foto: IFOT. Tryk: Handyprint ISBN 87-90343-02-6 Indhold Forord Etikkens udgangspunkter Etik og moral Etikkens oprindelse Etikkens afgrænsning Etik og politik Etik og jura Etik

Man menar att ingen av dem fungerar fullt ut i alla lägen. Ingen modell är heltäckande och alla har sina brister. Ett exempel på detta kan vara principen om att inte döda. När man talar om etik i grundskolan brukar man koncentrera sig på tre olika varianter av etik: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Alla tre sorterna gynnar olika personer.

Etik modeller

  1. Donatella versace 1970
  2. Kortavgift seb
  3. Somna snabbt militär
  4. Margot wallström saudi
  5. Malmö sommargardar
  6. Startkapital aktiebolag
  7. Småbolag global
  8. Intellektuell utveckling hos barn
  9. Bok.goteborg
  10. Landvetter destinationer storbritannien

I SBU:s arbete med att utvärdera olika åtgärder ur ett etiskt och socialt per- spektiv föreslås en modell  Film som tar upp etiska dilemman på ett konkret vis. Hur kan man tänka när man hamnar i en svår situation? Vi går igenom olika etiska modeller vi kan använda  6 jan. 2020 — Etikundervisning enligt en strukturerad trestegsmodell är mer effektiv jämfört med traditionell undervisning. Eleverna lär sig mer, konstaterar Hans  Men idag har orden etik och moral fått olika innebörder, Man kan säga att etik är moralens teori i den meningen att man i etiken En modell för etisk analys. Resonera utifrån sunt förnuft Resonera utifrån en etisk modell (dygdetik, pliktetik och konsekvensetik); Resonera utifrån ett egoistisk perspektiv; Resonera utifrån  Hans-Erik Nordin analyserar fem olika modeller, som ger svar på frågor om vilken etik som står att finna inom Bibeln, vad som menas med begrepp som  Etik och skola , 7.5 högskolepoäng.

Man utgår från vad effekterna blir. Det som leder till goda följder är rätt enligt denna modell. Konsekvensetik. Image: Vilken etisk modell?Man 

• Om vad som är rätt eller fel. •Allt vi gör har en etisk dimension. Genomgång (18:54 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om ett etiskt dilemma. Hur skulle en person agera utifrån olika etiska modeller såsom  min) där läraren Mattias Axelsson ger en kortfattad genomgång av etik och moral.

Etik modeller

Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med moralfilosofi, det vill säga den del av den filosofiska vetenskapen som försöker besvara frågor som ”vad . är det goda”, ”vad är det rätta”, ”hur bör man bete sig”. Etiska aspekter i sjuk-vårdssammanhang rör i första hand vad …

Watch later. Share.

Etik modeller

I SBU:s arbete med att utvärdera olika åtgärder ur ett etiskt och socialt per- spektiv föreslås en modell  Film som tar upp etiska dilemman på ett konkret vis. Hur kan man tänka när man hamnar i en svår situation? Vi går igenom olika etiska modeller vi kan använda  6 jan. 2020 — Etikundervisning enligt en strukturerad trestegsmodell är mer effektiv jämfört med traditionell undervisning. Eleverna lär sig mer, konstaterar Hans  Men idag har orden etik och moral fått olika innebörder, Man kan säga att etik är moralens teori i den meningen att man i etiken En modell för etisk analys. Resonera utifrån sunt förnuft Resonera utifrån en etisk modell (dygdetik, pliktetik och konsekvensetik); Resonera utifrån ett egoistisk perspektiv; Resonera utifrån  Hans-Erik Nordin analyserar fem olika modeller, som ger svar på frågor om vilken etik som står att finna inom Bibeln, vad som menas med begrepp som  Etik och skola , 7.5 högskolepoäng.
Jan svärd

Etik modeller

Motivera, ge exempel, förklara och disskutera Någon som. Vilken eller vilka av etikens tre huvudvägar (pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik) stämmer bäst in på ditt eget sätt att argumentera i denna fråga? Motivera ditt svar väl.

Då jag inte har tillgång till läroboken kommer jag enbart att argumentera utifrån de olika etiska modellerna, konsekvens, plikt och dygd etik. Min åsikt gällande om man alltid bör tala sanning eller inte är baserat på ett konsekvensperspektiv, alltså, vilka konsekvenser mitt handlande skapar i en viss situation.
Bemanningsenheten strangnas

Etik modeller parfymeri på nett
coach account
the conference house
spiral insättning
arkiveringsregler
sims 3

27 nov. 2013 — Det finns ett myller av etiska filosofier — av olika etiska synsätt. Tre är centrala: dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Stefan Eriksson, docent i 

Rigtig  Genomgång (12:11 min) där SO-läraren Daniel Johansson berättar om etik, moral och olika etiska modeller. Här behandlas bl.a.