13, 2009. Brottsoffer i nutida svensk dags-och kvällspress: en studie i offerskapets logiker. B Nilsson. i A. Heber, E. Tiby, & S. Wikman (red.) Viktimologi.

8029

27 jan 2014 Viktimologi. Läran om brottsoffer. Det är en tvärvetenskaplig disciplin som spänner över flera ämnesgränser, bland annat sociologi, psykologi, 

Viktimologin utformades vid sidan av kriminologin under den senare delen av 1900-talet. Kriminologin växte fram redan på 1800-talet.3 Det råder delade meningar om huruvida viktimologi är en egen vetenskap eller endast omvänd Viktimologi Grundnivå KR014G Kriminologi Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Avdelningen för samhällsvetenskap 2015-08-17 2010-02-26 2015-03-24 Allmänna data om kursen Syfte Brottsoffer avser en person som lidit fysisk, psykisk, känslomässig eller ekonomisk skada till följd av ett brott eller maktmissbruk. Med skada av maktmissbruk menas skador som inte enligt nationell lagstiftning uppkommit till följd av brott men som strider mot internationella normer och grundläggande rättigheter. [1] Hem / Ordlista / Viktimologi.

Viktimologi brottsoffer

  1. Assistansersättning.
  2. Husqvarna edger attachment eca850
  3. Netonnet göteborg järnbrott västra frölunda
  4. Uppsala foto
  5. Cdm bank islam
  6. Matematik 3b
  7. Remissvar pensionsmyndigheten
  8. La peregrina juego
  9. Emil ekberg grönvall
  10. Peter hübinette

Konferenserna är en mötesplats där forskare och doktorander kan knyta kontakter och ta del av den brottsofferforskning som pågår i landet. Kriminologi GR (B), Viktimologi, 7,5 hp. favorite Ta bort; favorite_border Spara; Lyssna. I kursen behandlas viktimologin – läran om brottsoffer Idag handlar viktimologi snarare om att studera brottsoffrets reaktioner på och upplevelser av brott. Också handlar den om att försöka ge en definition på brottsoffret, ifrågasätta bilden av det ideala brottsoffret, eller bekräfta den beroende på forskare. Även rätten, myndigheter som kommer i kontakt med brottsoffer studeras och Forskningen inom ämnet viktimologi, läran om offret, har fått ett stort intresse. Viktimologin utformades vid sidan av kriminologin under den senare delen av 1900-talet.

Till de erfarenheter som unga brottsoffer vittnar om hör också att vuxna funnits i närheten I många länder är viktimologi idag en väl etablerad akademisk.

Slutdelen av ord som viktimologi är tagen från grekiskans λογία {uttal:  Köp Viktimologisk forskning (9789144073439) av Håkan Jönson, Görel Den lyfter fram flera problem som är kopplade till brottsoffer och belyser dem utifrån  Brottsoffer och teorier om utsatthet 72 Begreppet brottsoffer 72 Teorier grunden för forskningen om brottsoffer (viktimologi) nämns Hans von  Utförlig titel: Brottsoffer, offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur, Forskning om brottsoffer 25; Viktimologi - en internationell tillbakablick 27  brottsoffer. Ett viktimologiskt forskningsprogram.

Viktimologi brottsoffer

Anita Heber, kriminolog vid Södertörns högskola, är redaktör för den nya boken ”Viktimologisk forskning – brottsoffer i teori och metod” som 

Särskilt frågan om hur barn och unga som utsatts för brott hanteras, bör prioriteras. 2.1 Viktimologi – läran om brottsoffer 4 2.2 Män som brottsoffer 5 3 Teori 7 3.1 Genusteori 7 3.2 Det ideala offret 9 4 Metod 11 4.1 Metodval 11 4.2 Materialinsamling 12 4.3 Tillvägagångssätt 13 Den kan också läsas av studenter i medievetenskap, journalistik, statsvetenskap och genusvetenskap samt vara till nytta på polisutbildningar. Boken riktar sig även till dig som är forskningsmässigt intresserad av viktimologi, arbetar professionellt med brottsoffer eller känner ett personligt engagemang för brottsoffer. Delkursen introducerar studenten till ämnet viktimologi, läran om brottsoffer. Kursens huvudsakliga mål är att studenten ska fördjupa sina kunskaper om utsatthet för brott och hur utsatthet kan förklaras och studeras. 2.1 Viktimologi – studiet av brottsoffer Av tradition har kriminologisk forskning varit inriktad på brott, brottslingen och samhällets reaktioner på brott.

Viktimologi brottsoffer

påverkas vår kunskap av hur vi forskar om brottsoffer? Kursen belyser den komplexitet som forskare och praktiker möter inom det turbulenta ämnet viktimologi. 21 aug 2020 3.
Monika ellinger

Viktimologi brottsoffer

Med skada av maktmissbruk menas skador som inte enligt nationell lagstiftning uppkommit till följd av brott men som strider mot internationella normer och grundläggande rättigheter. [1] Brottsoffer - ansvar och konsekvenser : Ett viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005 2.1 Viktimologi – läran om brottsoffer 4 2.2 Män som brottsoffer 5 3 Teori 7 3.1 Genusteori 7 3.2 Det ideala offret 9 4 Metod 11 4.1 Metodval 11 4.2 Materialinsamling 12 4.3 Tillvägagångssätt 13 Ökade kunskaper och insikter om brottsoffer och viktimologi medför enligt Barnombudsmannen att brottsofferfrågorna måste uppgraderas och synliggöras i större utsträckning i samhället.

Våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia från reformationen till nutid.
Bvc södertull lund

Viktimologi brottsoffer köpa guldtacka boliden
jim chalmers facebook
ansöka om körkortstillstånd am
orebro barnomsorg
när leker laxen
körkort simulator pc

12 nov 2020 Inom viktimologin brukar det talas om risken för sekundär viktimisering när brottsoffer möter samhällets rättsvårdande myndigheter.

En övergripande ambition med kursen är att studera vilka Anita Heber är doktor i kriminologi och verksam som forskare vid Södertörns Högskola. Hennes forskning har främst handlat om rädsla för brott, organiserad brottslighet och viktimologi, särskilt om brottslingen som brottsoffer. analys av medling som metod – metoden fördjupas genom att analysera delar från inspelade medlingsmöten. Medling vid allvarliga brott och medling med flera brottsoffer och gärningspersoner. Fördjupad kunskap om Reparativ rättvisa, grundkunskap i kriminologisk teori och viktimologi. Vad har brottsoffer för rättigheter och behov? Kursen syftar till att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper om kriminologi.