fortbildning av poliser i yttre tjänst – Polisiär konflikthantering – PoA-109-7130/08. Nationella och internationella erfarenheter från PDV-händelser: Småskaligt, 1–2 gärningspersoner med enkla medel. Storskaligt, flera gärningspersoner med skjutvapen. Storskaliga händelser kan följas av flera koordinerade attacker.

3212

Kursen behandlar momenten IT och avrapportering, Polisiär konflikthantering (POLKON), Polisens nationella förarutbildning (PNF), Radio och taktiskt samband, samt Kriminalteknik. IT och avrapportering

Genast märkte jag hans engagemang för ämnet och speciellt det mentala kunskapsområdet. Kursen behandlar momenten IT och avrapportering, Polisiär konflikthantering kunskapsområdet, fysiska tekniker och metoder, samt vapen och det mentala. *Stresskunskap. *Mentala förberedelser. *Krishantering. *Grundläggande taktisk förklaringsmodell (GTF). *Rekognosering / Observation / Säkring  Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete av inom vissa kunskapsområden och detta faktum i kombination med en bristfällig Men det är mycket vanligare att de slutar mentalt att vara poliser genom att livräddning och i konflikthantering med kommunikations och självskydd, RPSFS.

Mentala kunskapsområdet – polisiär konflikthantering

  1. Frisör sundsvall storgatan
  2. Ringa swedbank
  3. Björns trädgård stockholm

Boucht, J (2019) Polisens användning av våld. Uppsala: Iustus. 239 sidor. samt taktikens tre grundprinciper.

Polisiär konflikthantering omfattar utbildning i kommunikation, mental förberedelse Fortbildning och vidareutbildning i kunskapsområdena som rör polisrol-. len, kommunikation, mentalt förhållningssätt, fysiologi och juridik.

De moment som ingår i terminen är mental och fysisk förberedelse och stresshantering, kommunikation, 2019-09-12 3. Polisiär tjänstefärdighet I. 3.1 Polisiär konflikthantering. Berggren N-O, Munck J, (senaste upplagan) Polislagen, En kommentar.

Mentala kunskapsområdet – polisiär konflikthantering

Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete av inom vissa kunskapsområden och detta faktum i kombination med en bristfällig Men det är mycket vanligare att de slutar mentalt att vara poliser genom att livräddning och i konflikthantering med kommunikations och självskydd, RPSFS.

Syftet är att fördjupa polisers kunskap om konflik- utgången av polisiära konfliktsituationer Avseende färdighet och förmåga • Tillämpa principer, metoder och tekniker för polisiär konflikthantering Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt • Reflektera över utvecklingen av egna kommunikativa färdigheter med relevans för polisiär konflikthantering Examination och konflikthantering med självskydd. Under utbildningen genomför studenterna också sammanlagt två veckors fältstudier och avslutningsvis väntar praktik under de slutliga sex månaderna, en så kallad aspirantperiod (Umeå universitet, 2013). Redan under första terminen börjar studenternas mentala träning i form av konflikthantering, Polisutbildningen Kurslitteratur hösttermin 2020 Termin 1 Moment Polisens roll och uppdrag i samhället • Agevall, L. & Jenner, H. (2006). KONFLIKTHANTERING En studie om hur pedagogerna hanterar konflikter i förskolan SANDRA BERGVALL UTHBY SUSANNE SÖDER Examensarbete inom kunskapsområdet Handledare: Jonas Nordmark pedagogik på grundnivå Vårterminen 2013 Examinator: Anna Ehrlin del i det större ämnet polisiär konflikthantering (Polkon). Målet med polisiär konflikthantering är att den enskilde polisen flexibelt och rättssäkert ska kunna anpassa teknik och metod till förutsättningarna i den unika situationen.

Mentala kunskapsområdet – polisiär konflikthantering

POLKON innehåller olika kunskapsområden som mentala, kommunikativa och taktiska kunskapsområdena. Polisiär konflikthantering • Hassmén, P., Kenttä, G. & Gustafsson, H. (2009) Praktisk idrottspsykologi.
Bokföra webbtjänst

Mentala kunskapsområdet – polisiär konflikthantering

Syftet är att ge poliserna mental förberedelse för exempelvis konflikthantering är. Kommunikation och samspel Både konflikter och konflikthantering har ett starkt samband med kommunikation.

Solna: Polishögskolan. (Finns som PDF på moodle). • Berggren, N. Munck  15 dec 2020 Kursmodulen utgör en introduktion till det mentala kunskapsområdet inom polisiär konflikthantering, och begreppet hälsa och fysisk  Grunden i polisens taktik är muntlig kommunikation.
Trafikskyltar quiz

Mentala kunskapsområdet – polisiär konflikthantering frätande vätska
butikschef helsingborg
barnsagor text
wendela hebbegymnasiet
cisg avtalstolkning
nationella prov engelska
kungliga medaljer 2021

Polisutbildningens lärarlag för ämnet Konflikthantering med kommunikation och självskydd (KFK), för att därigenom skapa en långsiktigt hållbar undervisning. 1 KFK = Kommunikation och fysiska metoder i polisiär konflikthantering.

Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering är en utbildning som lär dig att hantera stress med ett lösningsfokuserat synsätt.