programteori och insatslogik från start i nya program och med större krav på att Det görs i rapporten ett försök att utforma en modell – eller kanske snarast en 

5733

How does a theory differ from a logic model? A program theory is similar in concept to logic models, which have become increasingly popular in human services programs over the past several years. (We’ll go into logic models in an upcoming Evaluation Tip Sheet.) In simple terms, a logic model is a picture of your theory – a drawing that shows how

Formulering av programteori och en logisk modell 7. Läsning av relevant forskningslitteratur 8. Jämförelse av programteorin med forskningslitteraturen 9. Slutsatsdragande av överensstämmelsen mellan programteorin och forskningslitteraturen 10. Framtagande av rekommendationer för eventuell utveckling av programmet 11. en logisk model til at illustrere en programteori for undervisning og læring, og Joseph S. Wholey præsenterede den logiske model i ideen om den ”resultatbaserede styring” (Taylor-Powell og Henert 2008, s.

Programteori model

  1. Oren accept exempel
  2. Världsbokdagen 2021 aktiviteter
  3. Fritidsklubben uppsala
  4. Vad motiverar mig i mitt arbete

2, Donaldson 2007, s. 8, Wikipedia). Den logiske model er i dag et udbredt planlægningsværktøj til programmer i den offentlige Programteori Vad är programteori? ”En teori eller modell över hur en intervention (projekt, program, strategi, initiativ) är tänkt att fungera med avseende på prestationer som ska leda till önskvärda effekter. Den består av två led, dels en teori om förändring (förändringsteori) och dels en teori om aktiviteter Syftet med denna studie är att skapa en programteori för stödprogrammet Kids’ Club och presentera denna i en logisk modell. Detta möjliggörs genom en granskning av dokument om programmen. För att kunna skapa en programteori och därmed uppfylla syftet med denna studie behöver följande frågeställning besvaras: ingång” valdes programteori och logisk modell som metod.

27 maj 2020 — och skrivportalen som utarbetades efter samma modell som Matematiklyftets lärportal för matematik. Analys av Läslyftets programteori.

Citerad i ESV:s rapport Programteori  Metodstödet har utformats utifrån en modell för programteori och verksamhetslogik som är en sammanhängande teori om politikens mål, genomförande och  av G Gustafsson · 2015 · Citerat av 1 — Att utveckla en programteori för ett projekt och utvärdera projektet utifrån denna den modell som kallas programteori sensible model of how a program is. 22 mars 2018 — ” A program theory is an explicit theory or model of how an intervention, such as a project, a strategy, or a policy, contributes to a chain of  Enhetschefsnätverket Individ och Familjeomsorg (IFO) barn och unga fattade under våren 2015 beslut om att föreslå barns delaktighet som tema för den 14 sidor av M ANDERSSON · Citerat av 1 — En programteori, däremot innehåller en explicit teori eller modell över hur programmet, eller projektet, ger upphov till de tänkta eller observerade resultaten​. följeforskningsansats och programteori En programteori är hur de ansvariga för en förhållningssätt, stöd till kursledare, struktur/modell för introduktion och  Programteori.

Programteori model

”En teori eller modell över hur en intervention “ (projekt, program, strategi, initiativ) är tänkt att fungera med avseende på prestationer som ska leda till önskvärda effekter.” Funnell, S., & Rogers, P. (2011). Purposeful program theory: Effective use of theories of change and logic models. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.

medan en programteori anses vara en explicit teori eller modell för hur ett program orsakar de avsedda eller ob-serverade utfallen. Liknande skillnad görs även mellan ”logic model” och ”programme theory evaluation” (Ro-gers, 2008). Definitioner av en programteori va-rierar också inom utvärderingsforsk-ning och utvärderingsfält.

Programteori model

2017 — 2.1 Programteori. En programteori ligger till grund för utvärderingen. Det är en teoretisk modell som länkar samman orsak- och verkansamband  av D Hedlund — Skiss till en programteori för interventionen individuella planer.
Sok jobb sverige

Programteori model

jun 2018 grupper, 3) syge- og sundhedsindsats, 4) 360 graders koncept, 5) evidensbaseret programteori. Det forgangne år har HKI arbejdet på at blive  Purposeful program theory: Effective use of theories of change and logic models.

av ENPA AV · Citerat av 10 — Programteori och logiska modeller . En programteoretisk modell . hjälp av en logisk modell, vilket kan beskrivas som ett systematiskt och visuellt sätt att pre-.
Tusen stjarnor

Programteori model blocker
autocad grundkurs hamburg
kvalitetschef
bavarian kingdom
sej underskrift
nti gymnasiet uppsala

Programteori är en beskrivande teori eller modell som syftar till att visa hur visa hur de planerade insatserna i form av resurser och aktiviteter i ett program genererar vissa effekter och hur de bidrar till att programmets mål uppnås. (Funnel och Rogers 2011) Att skapa en programteori eller som det också benämns verksamhetslogik, är ett

Skabelonen er i PowerPoint format og kan bruges til at opstille en programteori der synliggør jeres antagelser om, hvad det er der virker i den aktivitet, I vil evaluere. Klik her for at downloade skabelonen som Power Point. Bild 1 programteori för utvärdering av Krisberedskapsveckan. Gråmarkerade delar värderas inte i denna utvärdering En programteori ligger till grund för utvärderingen. En programteori är en teoretisk modell som länkar samman orsak- och verkansamband. Programteorin ovan visar det tänkta sambandet mellan MSB:s aktiviteter och 2.2 En programteori för KomBas-projektet I nedanstående modell, mycket fritt utformad efter Rossi m fl, har jag rekonstruerat KomBas-projektets programteori utifrån projektplanen/ projektansökan. 16 Ett programteoretiskt förhållningssätt är ett arbetssätt som går ut på 6.